SI
Show menu

Družbena odgovornost

V družbi Pivovarna Laško Union d.o.o. proizvajamo in polnimo pivo, osvežilne brezalkoholne pijače in vodo. Visoko kakovost in varnost živil zagotavljamo z izvajanjem obvez iz standardov ISO 9001, 14001 in IFS in s certificiranjem le teh. Poleg zagotavljanja visoke kakovosti in varnosti izdelkov skrbimo, da smo odgovoren član skupnosti in okolja, kjer delujemo. 

Vsi zaposleni se  zavezujemo, da bomo:

  • Razvijali in proizvajali pivo in ostale pijače, s katerimi bomo izpolnjevali vse zahteve na področju živilske industrije ter zahteve in pričakovanja naročnikov in potrošnikov.
  • Stalno izboljševali učinkovitost dela pri vseh naših dejavnostih, ki vplivajo na uspešnost poslovanja. Izboljševali bomo kakovost piva in pijač ter kakovost storitev, vezanih na izdelke.
  • Stalno zmanjševali negativne vplive na okolje tako, da bomo skrbeli za čim bolj racionalno rabo surovin, materialov in energije.
  • Izpolnjevali vse zakonodajne zahteve s področja proizvodnje piva in pijač, okolja ter varnosti in zdravja. Prav tako bomo izpolnjevali morebitne ostale zahteve, ki jih bomo prostovoljno sprejeli.
  • Preprečevali možnosti za onesnaževanje okolja in možnosti za nastanek nesreč pri delu ali drugih izrednih dogodkov.
  • Uspešno razvijali odnose z dobavitelji.
  • Vzpostavili poslovno okolje, ki bo vsem zaposlenim, občasno zaposlenim in zunanjim sodelavcem omogočalo zadovoljstvo in razvoj njihove kariere.

V uresničevanje poslovne politike poleg zaposlenih vključujemo tudi naročnike, dobavitelje, zunanje izvajalce in druge poslovne partnerje. To dosegamo z aktivnim komuniciranjem, obveščanjem in izobraževanjem.

Pivovarna Laško Union je za javnosti odprta družba. Z vsemi zainteresiranimi, še zlasti z lokalno skupnostjo, aktivno sodelujemo. Pozorno spremljamo njihove pobude in iščemo skupne rešitve za nadaljnje izboljšanje stanja okolja v naši skupni sredini in tudi širše.         


Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Ljubljana, 2010