SI
Show menu

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Laško, 18. 1. 2016

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, v skladu z določili  ZTFI in Pravil Ljubljanske borze, d.d. sporoča, da je dne 18. 1. 2016 družba HEINEKEN INTERNATIONAL B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: prevzemnik) po pooblaščenem članu ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. v časniku Delo objavila obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, Laško z oznako PILR (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe), objavljene dne 17.11.2015 na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-14/2015-7 z dne 10. 11. 2015.

V času trajanja prevzemne ponudbe, to je od vključno dne 18. 11. 2015 do vključno dne 15. 1. 2016 do 12.00 ure, je ponudbo sprejelo 4.030 akceptantov oz. delničarjev, ki so bili skupaj imetniki 3.804.250 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 43,49% vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik ima tako, skupaj s 4.673.941 delnicami, ki jih je imel v lastni na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti skupno 8.478.191 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 96,92% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik na podlagi navedenega in skladno z določili prevzemne ponudbe ter prospekta  izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.