SI
Show menu

Novi nadzorni svet Pivovarne Laško imenoval upravi družbe Pivovarne Laško in Pivovarne Union – mag. Dušan Zorko na čelu pivovarn tudi v prihodnje

Ljubljana, 28. 11. 2015
Predsednik nadzornega sveta je postal Dimitar Alexiev Dimitrov.

Na 1. konstitutivni seji nadzornega sveta Pivovarne Laško, ki je potekala 25.11.2015 v Amsterdamu, je nadzorni svet imenoval upravo družbe Pivovarne Laško v sestavi: mag. Dušan Zorko, predsednik uprave; Mirjam Hočevar, podpredsednica uprave; Martin Peter Hayes, član uprave, odgovoren za področje financ; Matej Oset, član uprave, odgovoren za področje dobavne verige; Marjeta Zevnik, članica uprave, odgovorna za kadrovsko in pravno področje; Olexandr Olexandrovych Makarenko, član uprave, odgovoren za področje prodaje in Rumen Ivanov Kolev, član uprave, odgovoren za področje marketinga. Imenovani so za mandatno od 26.11.2015 do 31.8.2016.  

Nadzorni svet je imenoval člane v revizijsko komisijo nadzornega sveta in sicer  Markusa Alfreda Liebla za predsednika revizijske komisije, Lucasa Antoniusa van Haastrechta za namestnika predsednika revizijske komisije in Aleksandra Igličarja za zunanjega člana revizijske komisije; nadzorni svet je z dnem 26.11.2015 odpoklical zunanjega člana revizijske komisije Igorja Teslića; nadzorni svet je z dnem 26.11.2015 ukinil kadrovsko komisijo nadzornega sveta.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s podatki poslovanja za prvih devet mesecev. Čisti prihodki iz poslovanja znašajo 136,2 mio. EUR, kar je za 2,9 mio. EUR oz. 2,1 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Skupina Laško je v prvih devetih mesecih leta 2015 iz ohranjenega poslovanja ustvarila 14,5 mio. EUR čiste izgube. Ob upoštevanju izločitve enkratnih poslovnih dogodkov je Skupina Laško v tem obdobju ustvarila 15,2 mio. EUR normaliziranega čistega dobička, kar je 1,9 mio. EUR več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Nadzorni svet Pivovarne Union je dne 25.11.2015 imenoval upravo v isti sestavi in za enako mandatno obdobje, kakor je bila imenovana uprava v Pivovarni Laško.

Dodatne informacije:

mediji@pivo-lasko.si
jsmisl@pivo-lasko.si