SI
Show menu

Muzejska zbirka Pivovarne Union razglašena za kulturni spomenik!

Ljubljana, 26. 10. 2015

Muzejska zbirka Pivovarne Union predstavlja industrijsko in tehniško dediščino. S svojim naborom muzejskih eksponatov krepi zavest o Ljubljani kot industrijskem mestu. Pivovarstvo je ena od najstarejših delujočih industrij tako v Ljubljani kot v Sloveniji. Kot proizvodni obrat je Pivovarna Union nosilec več kot 150-letne tradicije industrijskega načina varjenja piva, s svojim Pivovarskim muzejem pa zgledno skrbi za prikaz bogate pivovarske tradicije širši javnosti.

Številni muzejski eksponati ponazarjajo razvoj in spremembe v pivovarski tehnologiji. Muzejska zbirka je začela nastajati že v 70. letih 20. stoletja. Zaposleni v Pivovarni Union so sami zbirali eksponate in jih tudi restavrirali. Večina eksponatov je iz Pivovarne Union, veliko so jih prispevale druge pivovarne iz takratne Jugoslavije ter Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo iz Žalca. Zbirka je postavljena na ogled od leta 1986. Z letošnjim letom je dobila uraden status spomeniške zbirke, kar pomeni pomembno priznanje prizadevanjem zaposlenih v Pivovarni Union tako v preteklosti kot danes.