SI
Show menu

Družba HEINEKEN iz Nizozemske postala lastnica 53,43% deleža v družbi Pivovarna Laško

Laško, 15. 10. 2015

Nizozemski HEINEKEN je s soglasjem Agencije za varstvo konkurence Republike Slovenije izpolnil vse pogoje za zaključek transakcije. Prodajni konzorcij Pivovarne Laško, ki so ga lastniki Pivovarne Laško ustanovili konec leta 2014, je 13.4. 2015 z družbo HENINEKEN podpisal kupoprodajno pogodbo (SPA) o prodaji večinskega deleža v družbi Pivovarna Laško pod odložnimi pogoji, kateri pa so bili vsi izpolnjeni. Tako se je danes izvedlo plačilo kupnine in prenos 53,43% delnic na novega lastnika, kot je bilo opredeljeno v prodajni pogodbi.  

Mag. Dušan Zorko, predsednik uprave Pivovarne Laško je ob zaključku transakcije povedal: „Pivovarna Laško je v zadnjih letih preživljala težke čase. Z današnjim dnem te težave postajajo del preteklosti. Vesel sem da se je svetovni pivovarskegi velikan HEINEKEN odločil za vstop v lastniško strukturo Pivovarne Laško. HEINEKEN in obe naši pivovarni imata veliko skupnega; začenši z bogato tradicijo, močnimi blagovnimi znamkami, skupnimi vrednotami, kvaliteto, posluhom za okolje... Vse to me navdaja z optimizmom, da blagovne znamke Pivovarne Laško in Pivovarne Union čaka svetla prihodnost. Člani uprave in zaposleni pozdravljamo odločitev HEINEKENA, da prevzame lastništvo nad pivovarnama in s tem skrb za nadaljevanje bogate pivovarniške tradicije na tem ozemlju na obeh lokacijah. Menjava lastništva posledično ureja tudi dolg Pivovarne Laško do bank upnic. V prihodnosti pričakujemo velik poudarek na inovacijah in krepitvi blagovnih znamk. 

Pivovarni se nahajata v dobri kondiciji, poslovanje je solidno in verjamem, da se bo sedaj ko bo fokus samo pivovarska dejavnost še izboljšalo.  

Predsednik uprave, mag. Dušan Zorko, je predlagal tudi spremembe strukture uprave, ki se bo s sedanjih pet povečala na sedem članov, da bodo v njej lahko sodelovali tudi predstavniki HEINEKENA. Predlagani obstoječi člani uprave so: mag. Dušan Zorko predsednik uprave, Mirjam Hočevar podpredsednica uprave, Matej Oset član uprave za oskrbovalno verigo in Marjeta Zevnik članica uprave za pravne in kadrovske zadeve. Trije na novo predlagani člani uprave pa so Martin Hayes član uprave za finance, Rumen Kolev član uprave za marketing in Sasha Makarenko član uprave za prodajo. Za imenovanje treh novih članov uprave je potrebna spremeba statuta, ki ga bodo delničarji obravnavali dne 12.11.2015, ter nato potrditev nadzornega sveta.


Dodatne informacije:
jsmisl@pivo-lasko.si
mediji@pivo-lasko.si