SI
Show menu

Pivovarna Laško in Pivovarna Union zaključili izobraževanja v sklopu kompetenčnega centra proizvodnje pijač

2. 9. 2015

Pivovarna Laško d.d. in Pivovarna Union d.d. sta v letu 2013 oblikovali konzorcij 17 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pijač, imenovan Kompetenčni center proizvodnje pijač, kateri je pridobil nepovratna evropska sredstva za izobraževanje zaposlenih.

Namen projekta je bil povečati kompetečnost zaposlenih na posameznih področjih, ter izdelati model, ki bo omogočil povečati konkurenčne prednosti podjetij v proizvodnji pijač na domačem in tujih trgih, uvesti nove moderne postopke razvoja zaposlenih ter izmenjati izkušnje in dobre poslovne prakse.

V obdobju od 2013 do 2015 je bilo v sklopu projekta omogočeno izobraževanje 802 zaposlenih in je bilo izvedenih 254 različnih izobraževanj za zaposlene iz podjetij, ki so sodelovala v konzorciju. S tem smo pomembno prispevali k razvoju znanj in veščin zaposlenih ter posledično dvigu produktivnosti in konkurenčnosti celotne panoge proizvodnja pijač v Sloveniji. 

Projektna pisarna Pivovare Laško d.d. je vodila in koordinirala izvedbo celotnega projekta. V sodelovanju zunanjimi strokovnjaki smo izdelali kompetenčni model, ki je bil potrjen s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Kompetenčni panožni model je zajemal pet ključnih poklicnih skupin v dejavnosti proizvodnje pijač. Na tej osnovi smo pripravili načrte zapolnjevanja manjkajočih znanj, veščin in kompetenc pri zaposlenih v sodelujočih podjetjih. Zahtevana znanja so za panogo v veliki meri specifična. Zato smo izbrali primerne izvajalce doma in v tujini. 

V sklopu kompetenčnega centra so se partnerji poleg tradicionalnih usposabljanj (v obliki predavanj) udeležili tudi predavanj, konferenc, sejmov in usposabljanj v tujini ter gostili tuje predavatelje. Izvedena so bila usposabljanja predvsem iz področij strokovnih, marketinških in mehkih veščin. Strokovna usposabljanja so pokrivala teme kot npr. pridelava in polnjenje pijač, tehnologija v proizvodnji pijač, skladiščenje, znanja s področja poznavanja pijač in tehnologije pridelave pijač. Marketinška usposabljanja so se izvajala na temo upravljanja z blagovnimi znamkami, operativni marketing, upravljanje odnosov s kupci, pospeševanje prodaje na spletu, komunikacijske spretnosti. Mehke veščine, ki so jih preko usposabljanj osvojili zaposleni so motiviranje sodelavcev, reševanje konfliktov, učinkovita komunikacija, prevzemanje odgovornosti pri delu, vodenje delovnih procesov, varstvo pri delu. Da bi izboljšali prenos najboljših internih praks smo v Skupini Laško izvedli tudi interna izobraževanja preko katerih so sodelavci v skupini spoznali različna področja dela. 

V sklopu projekta se je izvajalo tudi redno ocenjevanje napredovanja kompetenc in zadovoljstva zaposlenih z izvedbo usposabljanj s pomočjo anonimnih vprašalnikov. Tej izkazujejo zelo pozitiven odziv zaposlenih, ki so bili vključeni v izobraževanja.

Dodane vrednosti, ki so jih podjetja v konzorciju pridobila, so predvsem v prenosu obstoječih znanj v panogi, pridobitev novih znanj s pomočjo izobraževanj in obiskov sejmov v tujini, ki so jih omogočila pridobljena sredstva. Z izvedbo projekta smo prispevali k zapolnjevanju prepoznane vrzeli v kompetencah ključnih profilov zaposlenih v panogi.


Dodatne informacije:

jsmisl@pivo-lasko.si

mediji@pivo-lasko.si