SI
Show menu

Podpis pogodbe o prodaji 51,11 % deleža Pivovarne Laško družbi Heineken

Ljubljana, 15. 4. 2015

Prodajni konzorcij Pivovarne Laško (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Banka Koper d.d.), ki so ga lastniki Pivovarne Laško, d.d. ustanovili konec leta 2014 in katerih delnice skupaj predstavljajo 51,11 % lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, je upravo Pivovarne Laško obvestil, da je bil dosežen dogovor o prodaji skupnega 51,11 % deleža v družbi Pivovarna Laško, družbi Heineken, in da so danes člani Prodajnega konzorcija in družbe Heineken podpisali prodajno pogodbo (SPA) o prodaji omenjenega deleža. 

Današnji podpis prodajne pogodbe med Prodajnim konzorcijem in družbo Heineken predstavlja nadaljevanje izpolnjevanja Sporazuma o restrukturiranju in mirovanju, ki so ga družbe Skupine Laško podpisale 30.4.2014 z vsemi 18 bankami upnicami. V letu 2014 je bil začet proces dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d.. K transparentnemu mednarodnemu procesu so bili povabljeni številni mednarodni finančni in strateški investitorji. Osnovni cilj procesa dokapitalizacije je bilo zbrati najmanj 75 mio. EUR svežega kapitala oziroma zagotoviti finančno stabilnost za Pivovarno Laško, d.d. Za svetovalca v procesu je bila imenovana Unicredit banka. Konec leta 2014 so lastniki Pivovarne Laško, d.d. ustanovili Prodajni konzorcij, s katerim je uprava družbe podpisala Sporazum o sodelovanju, ki ureja način medsebojnega sodelovanja pri vodenju skupnega procesa dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d. in prodaje deleža Prodajnega konzorcija v Pivovarni Laško, d.d.. 

Mag. Dušan Zorko, predsednik uprave Pivovarne Laško, d.d., je ob podpisu prodajne pogodbe med Prodajnim konzorcijem in družbo Heineken izpostavil: »Pivovarna Laško je v zadnjih petih letih preživljala težke čase. Kljub visoki zadolženosti nam je uspelo tekoče dosegati dobre poslovne rezultate ter uspešno sanirati velik del dolgov. Zadovoljni smo, da je družba postala zanimiva za mednarodne investitorje. Današnji dan je za Pivovarno Laško pomemben, saj je na poti k novi, stabilni lastniški strukturi, ki jo nujno potrebuje za nadaljnji razvoj ter ustvarjanje dodane vrednosti za delničarje.  «

Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odložnih pogojev, opredeljenih v prodajni pogodbi. Ob podpisu prodajne pogodbe je kupec s Pivovarno Laško, d.d. podpisal tudi Pogodbo o sodelovanju z matično družbo Pivovarno Laško, d.d., s katero
se je zavezal, da bo po zaključeni transakciji zagotavljal finančno stabilnost družbe Pivovarna Laško, d.d. tudi v prihodnje.  

Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si