EN
Show menu

No fewer than 10 prestigious Monde Selection 2014 medals for the Laško Group

11. 4. 2014

On that occasion, the Laško Group was awarded nine gold medals, two of which are Grand Gold medals that signify the highest acknowledgment of quality in a particular category, and one silver. Grand Gold medals were earned by the Eliksir trademark of the Laško Brewery and by Union Radler Grenivka of the Union Brewery. The leading trademarks of both breweries, Union svetlo (pale lager) and Laško Zlatorog, were also rewarded with a gold medal, while the remaining gold medals went to  Laško Club, Laško Dark and Jubilejnik of the Laško Brewery and Union Temno Pivo (stout beer) and Union Brezalkoholno Pivo (non-alcoholic beer) of the Union Brewery. The Brezalkoholni Radler Citrus Bezeg (non-alcoholic Radler citrus-elder) trademark of the Union Brewery received a silver medal.  

"We are extremely proud of the award of the prestigious Monde Selection labels, because again we have proved that our trademarks are amongst the highest quality in the  world. Monde Selection is one of the most significant global selections of trademark quality, with more than 50 years of tradition", stressed Mateja Košak Maljevec, Marketing and Development Director at the Laško Group.

Prestigious Monde Selection labels will be officially handed over on June 2 and 3 at the gala event in the famous Palais de la Bourse in Bordeaux in France.

Additional information:

Monde Selection: Monde Selection, International Institute for Quality Selections, founded in 1961 in Brussels, tests the quality of consumer products from all over the world for more than a half a decade and, based on strict criteria, it grants internationally acknowledged bronze, silver, gold or Grand Gold quality labels. Every year, the Institute tests up to 3,230 products from more than 87 different countries, which are divided into six categories: spirits and liqueurs, beers, water and soft drinks, food products, diet and health products, cosmetics and toiletries and wines, which are evaluated at the international wine competition under the sponsorship of OIV, the International Organization of Vine and Wine.

Monde Selection quality medals can be compared to Michelin stars or hotel ranking stars. The prestigious quality label is awarded by an independent jury comprising more than 70 experts, which brings together chefs with Michelin stars, members of the French Culinary Academy, beer brewing engineers, university professors, nutrition and health advisors, chemical engineers, acknowledged oenologists and sommelier masters. 

Dodatne informacije:

Monde Selection: Monde Selection, mednarodni inštitut za kakovostne izbore, ustanovljen leta 1961 v Bruslju, že več kot pol stoletja preizkuša kakovost potrošniških izdelkov iz vsega sveta in na podlagi strogih kriterijev podeljuje mednarodno priznano bronasto, srebrno, zlato ali veliko zlato (Grand Gold) nagrado za kakovost. Vsako leto preizkusijo do 3230 izdelkov iz več kot 87 različnih držav, ki so razvrščeni v šest kategorij: žgane pijače in likerji, piva, vode in brezalkoholne pijače, prehrambeni izdelki, dietni in zdravstveni izdelki, kozmetični in toaletni izdelki ter vina, ki jih ocenjujejo v okviru mednarodnega tekmovanja vin pod pokroviteljstvom OIV, Mednarodne organizacije za trto in vino.

Medalje kakovosti Monde Selection se lahko primerjajo z Michelinovimi zvezdicami ali zvezdicami pri ocenjevanju kakovosti hotelov. Ta prestižni znak kakovosti podeljuje neodvisna strokovna žirija, ki jo sestavlja več kot 70 strokovnjakov, med katerimi so kuharji z Michelinovimi zvezdicami, člani Francoske kulinarične akademije, pivovarniški inženirji, univerzitetni profesorji, prehranski in zdravstveni svetovalci, kemijski inženirji, priznani enologi ter mojstri sommelierji.